Jak nakupovat

Možnosti objednání zboží:

Prostřednictvím e-shopu, pomocí nákupního košíku (možno i bez registrace)
 • Vyberte si zboží, které chcete zakoupit
 • Pokud vyhovuje Vašim požadavkům, vložte jej do košíku (tlačítko Vložit do košíku)
 • Budete přepnuti do Košíku.
 
 1. Máte možnost dále nakupovat - Vybrat další zboží
 2. Máte možnost zboží smazat - označíte zboží v kolonce na konci řádku a zvolíte Smazat vybrané
 3. Máte možnost změnit počet kusů - změníte počet kusů a zvolíte Aktualizovat a přepočítat
 4. A možnost zboží objednat - Přejít k pokladně
   
 • Dále zvolíte možnost nákupu (nákup bez nebo s registrací)
 • Vyberete Způsob dodání - dopravy
 • Vyplníte kontaktní údaje - minimálně ty povinné
 • Pokud je Vaše objednávka kompletní, zboží si objednejte - Odeslat objednávku

Co bude následovat?
 • Obratem obdržíte potvrzení na Váš e-mail o přijetí objednávky. Pokud potvrzení neobdržíte do cca 15minut, kontaktujte nás e-mail obchod@aaalyze.cz nebo telefonicky, prostřednictvím naší zákaznické linky +420 777 205 141 v pracovních dnech v době od 9.00 do 17.00 hod.
 • Do max. 48 hodin Vás budeme informovat o termínu dodání - telefonicky, e-mailem nebo SMS
 • Termín dodání přizpůsobíme Vašim požadavkům
 
Prostřednictvím objednávkového formuláře na našich webových stránkách
Emailem zaslaným přímo na naši emailovou adresu
obchod@aaalyze.cz
Telefonicky, prostřednictvím naší zákaznické linky
+420 777 205 141 v pracovních dnech v době od 9.00 do 17.00 hod.


Náležitosti potřebné k objednání zboží:
 • identifikace objednavatele (jméno a příjmení včetně tel. spojení pro potvrzení objednávky)
 • typ, množství a cena za jednotku
 • přesné místo dodání včetně popisného čísla a PSČ
 • zvolený způsob úhrady (platba předem bezhotovostním převodem, nebo platba v hotovosti při dodání zboží
 • odpovědnou osobu pro převzetí zboží (jméno, příjmení včetně tel. spojení)

Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, pokud jsou údaje v objednávkovém formuláři neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto rozhodnutí budeme informovat prostřednictvím emailu na adresu zákazníka.


Objednávání zboží se zálohou
Abychom Vám mohli nabízet nejnižší možné ceny, některé modely nevedeme skladem. Na tento typ zboží požadujeme uhrazení zálohy (dle typu zboží).

Způsob objednávání zboží na zálohu probíhá standardním způsobem. (vyberete a objednáte v našem internetovém obchodě). Vaši objednávku považujeme za závaznou po uhrazení zálohy na náš účet v České spořitelně č. 320577319/0800. Výše zálohy závisí na typu zboží. Zálohu uhraďte do 7 pracovních dnů od data objednávky (variabilní symbol pro platbu je uveden v mailu, který obdržíte okamžitě po dokončení objednávání na našich webových stránkách.

Rozdíl mezi konečnou cenou a výší zálohy uhradíte až po dodání zboží. Pokud rozdíl nedoplatíte nebo zboží nepřeberete z rukou přepravce do 7 dnů od data odeslání nebo objednávku zrušíte, přijatá záloha propadne v plné výši v náš prospěch.
Pokud dojde mezi datem dodání k výrazné změně kurzu koruny vůči euru (+ - 10%), vyhrazujeme si právo na úpravu cen. V takovém případě Vás vyzveme zda souhlasíte s novou cenou. Pokud ano, tak Vám zboží dodáme za novou cenu. Pokud ne, tak můžete odstoupit od objednávky a uhrazenou zálohu Vám v plné výši vrátíme.

Toto ustanovení má přednost před podobnými ustanoveními obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se použijí přiměřeně.


Zrušení a nepřevzetí objednávky ze strany zákazníka

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky na telefon zákaznické linky +420 777 205 141 v pracovních dnech v době od 9.00 do 17.00 hod.

Nepřevzetí zásilky zákazníkem
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě.

Zrušení objednávky po jejím odeslání
V případě zrušení objednávky zákazníkem po jejím odeslání uhradí zákazník bezprostřední náklady na přepravu zásilky dle platného tarifu přepravní firmy (Česká pošta, Fofr) převodem na účet prodejce na základě faktury. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených třetí osobě.


Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává či je dlouhodobě nedostupné.

Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti, nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.