Odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží do 14 dnů


Jak postupovat, když zakoupené zboží na našem e-shopu www.aaalyze.cz pro Vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Zboží, které vracíte, musí být nepoškozené a neopotřebené, v původním neponičeném obalu a se štítkem (cenovkou). V případě, že zboží vrátíte v jiném stavu, vyhrazujeme si právo na stržení až 50% z vracené částky. Jakmile zboží převezmeme, budou Vám vráceny finanční prostředky do 5 pracovních dnů.


Jak na to?


Informujte nás o tom, například vyplňte vzorový formulář a zašlete nám jej.

Po potvrzení nám zboží zašlete zpět.
  • adresa: Michal Pumpr - AAALYŽE, Ke Stadionu 2095, 256 01 Benešov, tel: +420 777 205 141


Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy


1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy
  • Do 14 dnů máte právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu
  • Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat výše uvedeného prodejce, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem, případně i osobně). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  • Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
  • Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na výše uvedené adrese, případně na adrese prodávajícího, která je nejblíže Vašemu bydlišti. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží
  • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, která by byla provedena na prodejně při běžném osobním maloobchodním prodeji.

V Benešově 1.11. 2022